Oznam.


Na základe nižšie uvedeného Vám oznamujeme, že dnes t.j. 12.3.2021 budú zamestnanci  ŽSR, SM ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Košice vykonávať práce

na odstránení  havarijného stavu ( poruchy na vodovodnej prípojke ).

Zamestnancami VVS, a. s. Košice bolo lokalizované miesto zistenej poruchy  na vodovodnej prípojke ,

ktorá sa nachádza pod ( časťou chodníka k prechodu pre chodcov  na rohu ulíc Štefánikova č.50A a Kasárenské námestie).