Oznam.


Dnešný deň bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na uliciach Bajzová a Senný trh v našej mestskej časti.

VVS,a.s.