Oznam.


Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – STARÉ MESTO v úseku: ul. Floriánska č.d. 13:

8. marec 2021 od 08:00 hod. do 16:30 hod.

S pozdravom

VSD, a.s.