Oznam


Dnes je odstraňovaná porucha v našej mestskej časti na ulici Palackého zastávka  MHD.

Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody.

 

Dispečer VVS a.s. závod Košice .