Oznam


Dnešný deň bude odstraňovaná porucha v mestskej časti Košice-Staré Mesto na ulici Hradbová. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody.

Dispečer VVS a.s. závod Košice .