Oznam.


Dnešný deň bude odstraňovaná  porucha v našej mestskej časti na ulici Haviarska, roh Alvinczyho . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody.

 

Dispečer VVS a.s. závod Košice .