Oznam.


Dobrý deň, dnešný deň 04.11.2020 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Hlavná č. 78. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:00 hod. do 14:00 hod. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

S pozdravom

 

Bc. Richard Grác

HS – Dispečing

Technický pracovník

VVS a.s. – Závod Košice

Komenského 50

042 48  Košice

tel: 055/7952 420

email: richard.grac@vodarne.eu, dispecing.ke@vodarne.eu