Oznam.


 

 

Dnešný deň bude odstraňovaná porucha v našej mestskej časti na uliciach Tomášiková 1 , Drevný trh 3 , Karpatská 14. Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody.

 

Dispečer VVS a.s. závod Košice .