Oznam.


Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – STARÉ MESTO v úseku: ul. Moyzesova č.d. 32:

4. november 2020 od 08:10 hod. do 16:30 hod.

S pozdravom

VSD, a.s.