Oznam.


Dnešný deň odstraňujeme poruchu vo vašej mestskej časti na ulici Pribinova – polícia . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody.

 

Dispečer VVS a.s. závod Košice .