Oznam.


Vážení rodičia!

Od 30.7.2018 do 31.8.2018 bude pre deti

z MŠ Tatranská 23 náhradnou materskou školou MŠ Jarná

z dôvodu rekonštrukcie kuchyne.

MŠ Tatranská 23 bude otvorená od 3.9.2018.

Ďakujeme za pochopenie