Oznam.


Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice, oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy vodovodného potrubia bude dňa 15.07.2020 odstávka studenej pitnej vody na ulici Zádielska.

 

 

Dispečer VVS a.s. závod Košice .