Oznam.


Oznámenie o prekopávke cesty

 

Údaje o zásahu do cesty :

 

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnom vodovode

 

Čas odstránenia poruchy  03.07.2020

 

Presné označenie miesta poruchy : Košice, Námestie L.Novomestského

 

Cesta č.:  miestna komunikácia

 

Pozemná komunikácia bola narušená – chodník ( šírka 2,5m, dĺžka 2m)

 

 

 

 

Dispečing

VVS a.s. Závod Košie