Oznam.


Dnešný deň je odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí v našej mestskej časti na Štefánikovej ulici č.14.

Dispečer VVS a.s. závod Košice .