Oznam.


Dnešný deň je odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí v našej mestskej časti na Jarnej ul.č.1.

Dispečer VVS a.s. závod Košice .