Oznam.


Dnešný deň je odstraňovaná porucha v našej mestskej časti na Hlavnej ulici č.70.

Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody.

 

Dispečer VVS a.s. závod Košice .