OZNAM


Vážení odberatelia.

V dnešný deň je odstraňovaná   vodovodná  porucha na ulici Masarykovej č.21.

Z uvedeného dôvodu  môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.