Oznam.


Oznámenie o prekopávke cesty

 

 

Údaje o zásahu do cesty :

 

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnom vodovode

 

Čas odstránenia poruchy  13.8.2019

 

Presné označenie miesta poruchy : Košice, Hradbova 9

 

Cesta č.:  miestna komunikácia

 

Pozemná komunikácia bola narušená – vozovka ( šírka 2,5m, dĺžka 7m)