Oznam.


Oznámenie o prekopávke cesty

 

 

Údaje o zásahu do cesty :

 

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnom vodovode ( verejnej kanalizácii )

 

Čas odstránenia poruchy  10.08.2019

 

Presné označenie miesta poruchy : Košice, Krmanova 8 ( obec, ulica, súpisné číslo, parcela )

 

Cesta č.:  miestna komunikácia

 

Pozemná komunikácia bola narušená – vozovka ( šírka 1m, dĺžka 1m)  , chodnik(širka 1,5m, dľžka 1,6m)