Oznam.


Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice,

oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 07.02.2024 od 14:00 hod., do 19:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice-Staré Mesto, na adresách Tyršovo nábrežie 1-9. Odstraňovať budeme poruchu na adrese Tyršovo nábrežie 2.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

VVS a.s., Závod Košice,  tel.č. :055/ 7952 420, 055/ 6427 507

 

kamagra jelcialis