Oznam.


Oznámenie o prekopávke cesty

 

 

Údaje o zásahu do cesty :

 

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnom vodovode ( verejnej kanalizácii )

 

Čas odstránenia poruchy  7.8.2019

 

Presné označenie miesta poruchy : Košice, Magurska 11 ( obec, ulica, súpisné číslo, parcela )

 

Cesta č.:  miestna komunikácia

 

Pozemná komunikácia bola narušená – vozovka ( šírka 2,5m, dĺžka 3m)

 

 

 

 

Dispečing

VVS a.s. Závod Košie