Oznam.


Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice

oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 02.02.2024 od 08:00 hod., do 15:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice-Staré Mesto, na ulici Gorkého (Hotel Rokoko a Hotel Crystal). Odstraňovať budeme poruchu na adrese Hviezdoslavova (Jumbo).

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

VVS a.s., Závod Košice,  tel.č. :055/ 7952 420, 055/ 6427 507

kamagra jelcialis