Oznam


Oznamujeme Vám, že spoločnosť TEHO ukončila výkopové práce na odstránenie havárie prípojky SV OST 1713 na ulici Alvinczyho. Výkopové práce sa realizovali v chodníku na zeleni. Po odstránení havárie následne vyššie uvedené bolo dané do pôvodného stavu. Konečné sadové úpravy budú realizované Správou mestskej zelene v jarných mesiacoch tohto roku.

kamagra jelcialis