OZNAM.


Oznámenie o prekopávke cesty

Údaje o zásahu do cesty :

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnom vodovode

Čas odstránenia poruchy 03.07.2019

Presné označenie miesta poruchy : Košice, Branisková 24

Cesta č.: miestna komunikácia

Pozemná komunikácia bola narušená – vozovka ( šírka 2m, dĺžka 2m)

Dispečing

VVS a.s. Závod Košie

co : vybavujúci Ruščin Marek