Oznam


Dnešný deň 20.10.2023 bude prerušená dodávka pitnej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Poštová 20 roh Kuzmányho. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 13:30. Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel.

Ďakujeme za pochopenie.

 

kamagra jelcialis