OZNAM.


Oznámenie o prekopávke cesty

Údaje o zásahu do cesty :

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnom vodovode ( verejnej kanalizácii )

Čas odstránenia poruchy 24.06.2019.

Presné označenie miesta poruchy : Košice, Mala 3 ( obec, ulica, súpisné číslo, parcela )

Cesta č.: miestna komunikácia

Pozemná komunikácia bola narušená – vozovka ( šírka 5m, dĺžka 2m)

Dispečing

VVS a.s. Závod Košie