Oznam


Dnešný deň 22.05.2023 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Svätoplukova 24. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00.

Ďakujeme za pochopenie.

kamagra jelcialis