Oznam


Oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 16.05.2023 od 8:00 hod., do 14:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre mestskú časť Košice – Staré mesto, konkrétne pre celú ulicu Tatranská. Odstraňovať budeme poruchu na ulici Tatranská 7. Zásobovanie odberateľov pitnou vodou bude, podľa potreby zabezpečené cisternovým vozidlom.

Ďakujeme za Vaše pochopenie

kamagra jelcialis