OZNAM.


Oznámenie o prekopávke cesty

Údaje o zásahu do cesty :

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnom vodovode ( verejnej kanalizácii )

Čas odstránenia poruchy 16.6.2019

Presné označenie miesta poruchy : Košice, Kuzmanyho 35 ( obec, ulica, súpisné číslo, parcela )

Cesta č.: miestna komunikácia

Pozemná komunikácia bola narušená – vozovka ( šírka 1,5m, dĺžka 3m)