Oznam.


Oznamujeme Vám, že sme zahájili výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 1226 Magurská 2 v Košiciach.

Výkopové práce sa realizujú v zeleni. Po odstránení havárie následne vyššie bude dané do pôvodného stavu.

Ukončenie prác v termíne 20.02.2023.

kamagra jelcialis