Oznam.


Dnešný deň 07.02.2023 bude odstraňovaná porucha v Košiciach mestská časť Staré mesto    –

ulica Štúrova č.11 - v čase cca od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom

 

HS - Dispečing

Technický pracovník

VVS a.s. – Závod Košice

Komenského 50

042 48  Košice

tel: 055/7952 420

kamagra jelcialis