Oznam.


Dnešný deň 26.01.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Senný trh 2. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 14:00.

Ďakujeme za pochopenie.

VVS a.s. – Závod Košice

Komenského 50

042 48  Košice

tel: 055/7952 420

email: richard.grac@vodarne.eu, dispecing.ke@vodarne.eu

 

 

kamagra jelcialis