Oznam.


Oznámenie o prekopávke cesty

Údaje o zásahu do cesty :

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnom vodovode ( verejnej kanalizácii )

Čas odstránenia poruchy 8.6.2019

Presné označenie miesta poruchy : Košice, Mäsiarska 22 ( obec, ulica, súpisné číslo, parcela )

Cesta č.: miestna komunikácia

Pozemná komunikácia bola narušená – chodnik- dlažba ( šírka 1,5m, dĺžka 2m)