Oznam.


Dnešný deň 10.11.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Jilemnického – Park Angelinum. Ďalšia porucha na vodovodnom potrubí na ulici Jakobyho 13. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 8:30 do 13:30.

kamagra jelcialis