Oznam.


Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice,

oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí bude dňa 28.10.2022 od 8:30 hod., do 14:00 hod. odstávka dodávanej studenej vody pre Mestskú časť Košice – Staré Mesto, konkrétne sa jedná o ulicu Jilemnického 14 - 20. Odstraňovať budeme poruchu na Jilemnického 20.

 

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

VVS a.s., Závod Košice,  tel.č. :055/ 7952 420, 055/ 6427 507

kamagra jelcialis