OZNAM


Oznámenie o prekopávke cesty

Údaje o zásahu do cesty :

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnom vodovode

Čas odstránenia poruchy 10.05.2019

Presné označenie miesta poruchy : Košice, Štefánikova 54

Cesta č.: miestna komunikácia

Pozemná komunikácia bola narušená – vozovka ( šírka 3m, dĺžka 3m)

Dispečing

VVS a.s. Závod Košie

co : vybavujúci Neveloš

VN/F2.29/5