Oznam.


Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnom vodovode .

 

Čas odstránenia poruchy 26.04.2022

 

Presné označenie miesta poruchy : Košice, Masaryková 22

 

Cesta č.:  miestna komunikácia

 

Pozemná komunikácia bola narušená – chodník ( šírka 2 m, dĺžka 2 m)

        

Dispečing VVS a.s. Závod Košie

                                                 

 

 

 

 

kamagra jelcialis