Oznam.


Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Košice,

oznamuje odberateľom pitnej vody, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnej sieti, bude dňa 25.11.2021 od 08:00 hod., do 14:00 hod. odstávka dodávanej vody, konkrétne pre celú ulicu Jesenná. Poruchu budeme odstraňovať na ulici Jesenná 22.

 

VVS a.s., Závod Košice,  tel.č. :055/ 7952 420, 055/ 6427 507

dispecing.kosice@vodarne.eu

izmir escort cialis