Oznam.


Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny:

16.12.2021 /formát .12 - 191.19 kB/

17.12.2021 /formát .12 - 134.94 kB/

S pozdravom

www.vsds.sk

izmir escort cialis