Oznam.


Oznamujeme Vám z dôvodu časovej tiesne, že dňa 13.11.2021 od 8,00 do 11,00 hod. bude úplne uzatvorená komunikácia Tajovského ( od Alžbetinej po Timonovu) z dôvodu umiestnenia žeriavu.

Úplná uzávierka bude pre MUDr. Milana Stebnického, Tajovského 5, Košice.

Ing. Terézia Smoleňová

referent pre dopravu

Magistrát mesta Košice,

odd. dopravy a životného prostredia

- referát dopravy

Trieda SNP 48/A

t.č.: 055/6419 347

izmir escort cialis