Oznam.


Spoločnosť KOSIT, a.s. oznamuje, že z technických dôvodov veľkokapacitné kontajnery celoročného upratovania na niektorých uliciach neboli včera pristavené podľa pôvodného harmonogramu. Dodané budú v priebehu dnešného dňa, pričom počet dní dostupnosti pre obyvateľov ostane zachovaný. Odvezené budú o deň neskôr, teda 13. novembra. Posun o jeden deň bude mať priamy dopad i na ďalší plánovaný termín v Starom Meste. Namiesto od 12. do 16. novembra, budú VKK na určených adresách od 13. do 17. novembra. Ospravedlňujeme sa za túto zmenu a neskoršiu informáciu o jej príčine.

Ďakujeme pekne.

izmir escort cialis