Oznam.


Dnešný deň je odstraňovaná porucha v našej mestskej časti na ulici L. Novomestského 5. Z uvedeného  dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody.

 

Dispečer VVS a.s. závod Košice .