Oznam.


Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom:
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - STARÉ MESTO v úseku: ul. Alvinczyho č.d. 22, garáže ul. Lomená pri bytovom dome Alvinczyho 22

v termíne

12. október 2021 od 08:10 hod. do 15:30 hod.

S pozdravom

www.vsds.sk