Oznam.


Dnešný deň je odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí v našej mestskej časti na ulici Jilemnického 16  . Z tohto dôvodu bude odstávka studenej pitnej vody.

 

VVS a.s. závod Košice .