OZNAM


Oznámenie o prekopávke cesty

Údaje o zásahu do cesty :

Dôvod zásahu – odstraňovanie poruchy na verejnom vodovode

Čas odstránenia poruchy 22.04.2019

Presné označenie miesta poruchy : Košice, Čajakova 1

Cesta č.: miestna komunikácia

Pozemná komunikácia bola narušená – vozovka ( šírka 1,5m, dĺžka 2m)