Otvárací ceremoniál skončil, výstavy pokračujú


Podujatia v Múzeu Vojtecha Löfflera v rámci otváracieho ceremoniálu EHMK: Výstavy si pozreli stovky návštevníkov.

1./
FH Johanneum – University of applied sciences

Rakúska vysoká škola FH JOANNEUM so sídlom v meste Graz, ktoré titul európskeho
hlavného mesta kultúry nieslo v roku 2003, pripravila prezentáciu študentských prác, ktoré
prostredníctvom videa, prezentujú študijný odbor výstavného dizajnu.
Strømmer: Dobpler Interactive Led System
Sobota – 19. 01. 2013 – Nedeľa – 20. 01. 2013 – 10.00 – 20:00
Vizuálne umenie

2./
Strømmer je jedinečný nórsky umelecký projekt, ktorý vznikol v roku 2008, v rámci
Nórskeho Európskeho hlavného mesta kultúry Snøhetta.
Interaktívna svetelná stena Dobpler
návštevníkom ponúkne jedinečnú príležitosť zahrať sa s vlastným telom a jeho pohybmi,
ktoré sa premietnu do svetelnej tieňohry v imaginárnom kozmickom priestore.
Vernisáž 19.01.2013
Trvanie do 29.01.2013

3./
Výstava Roman Bezjak: Archeológia doby: Socialistická moderna

Výstava fotografií slovinského forografa Romana Bezjaka, ktorý žije a pôsobí Nemecku.
Podujatie organizuje Goetheho inštitút Bratislava. Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca
kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko.
Vernisáž 19..012013
Trvanie do 29.01.2013

Sprievodné podujatia
Maľujme si spolu budúcnosť

Sobota – 19. 01. 2013 – Nedeľa – 20. 01. 2013 – 10:00 – 20.00
Rodiny s deťmi sa zúčastnili tvorivých aktivít na túto tému uskutočňovaných priamo v
umeleckom prostredí Múzea Vojtecha Löfflera, záujem bol veľký vyskúšať si maľbu alebo
kresbu na stojane s paletou.

Prvá výstava bola patrila len víkendovému otváraciemu ceremoniálu Košice EHMK 2013. ďalšie dve majú návštevníci možnosť vidieľ a obdivovať ešte
do 29.januára.

Mgr.Milena Gašajová
Riaditeľka MVL