OSLÁVILI SME MESIAC ÚCTY K STARŠÍM


Do posledného miesta sa vo štvrtok 24. októbra zaplnila radničná sála Miestneho úradu Staré Mesto členmi Denného centra seniorov. Prijali pozvanie vedenia mestskej časti na čele so starostom MČ Ing. Igorom Petrovčikom, aby spoločne oslávili Mesiac úcty k starším.

Za ten určila mesiac október Organizácia spojených národov už v roku 1990 so zámerom upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí. „Je všeobecným trendom v Európe – a Slovensko nie je výnimkou – že sa vek ľudí predlžuje, sme dlhšie aktívni, neustále sa vzdelávame, radi cestujeme, túžime byť stále užitoční. V rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky. A my sa usilujeme vytvárať pre všetky aktivity seniorov vhodné podmienky,“ uviedol vo svojom príhovore starosta MČ Košice – Staré Mesto.

Slávnostnú náladu umocnili svojím vystúpením malí speváci z Detského speváckeho zboru Anjelov pri ZŠ Abovská v Košiciach pod dirigentskou taktovkou PaedDr. Gabriely Fenkovej, účastníka našej súťaže Spev bez hraníc.

Popri pohostení a diskotéke bolo pre seniorov pripravených aj niekoľko prekvapení – partner podujatia RYBA Košice, spol. s r.o., člen skupiny TAURIS, každého obdaroval téglikom tresky v majonéze, ktorá patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie výrobky v jej vyše 70-ročnej histórii. RYBA prispela cenami aj do bohatej tomboly, o ktorú je medzi seniormi tradične veľký záujem.

Do tretice prekvapení prispela svojím vystúpením Muzika Milana Rendoša – Rendošovci, ktorá zmesou slovenských i rusínskych piesní rozihrala žilky všetkým prítomným. Zaujímavým a poučným spestrením vystúpenia Rendošovcov bola ukážka hry na rôznych nástrojoch od píšťalky, cez fujaru až po drumbľu a obyčajný lístok trávy.

Dobrá nálada vygradovala diskotékou, pri ktorej si zakrepčili aj tí, ktorých nohy už neveľmi poslúchajú.

  

 

                      

K stiahnutiu