Oslava žien i príchodu jari


V radničnej sále budovy miestneho úradu bolo 21. marca veselo. Samospráva denného centra seniorov spolu so starostom a poslancami miestneho zastupiteľstva pripravili slávnostné posedenie k Medzinárodnému dňu žien i príchodu jari. Temperament, muzikalita, umelecký prednes v predvedení študentov Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici v Košiciach dobre naladili staromestských seniorov. Budúci profesionálni hudobníci, tanečnice, speváci i herci s hravosťou typickou pre mladých ľudí predviedli orientálny i folklórny tanec, zaspievali klasické aj ľudové piesne. „Nám veľmi polahodili obe básne, lebo poézia v súčasnosti neznie často,“ pochvaľovali si seniorky, bývalé učiteľky a recitátorky.

Poklonu seniorkám zložil aj Igor Petrovčik, starosta mestskej časti Staré Mesto, kde žije vyše šesťtisíc  obyvateľov v penzijnom veku. „Obdivujem vašu vitalitu a množstvo záujmov, ako aj oddanosť svojim blízkym, milé mamky, sestry, manželky, staré mamy i prababky,“ povedal a spolu so svojím zástupcom a prítomnými poslancami osobne poďakoval karafiátom každej z prítomných členiek denného centra seniorov. K poďakovaniu pridala veniec piesní spevácka skupina Dubina, ktorá  rozospievala celú sálu. Po nej roztancoval všetkých prítomných DJ Janko Spišák.

        

K stiahnutiu

kamagra jelcialis