Osadenie značky zákaz státia na Lomenej ulici je nevyhovujúce


Obyvatelia dotknutej lokality si žiadali osadenie dopravného značenia zákaz státia na prístupovej ceste od Masarykovej ulice ku garážam. Na základe žiadosti našej mestskej časti Mesto Košice zareagovalo, no neosadilo značky podľa našej požiadavky, t. j. na začiatku cesty pri križovatke s Masarykovou a na druhom konci cesty ešte pred garážami na Lomenej. Zákaz státia je tak v úseku pred vjazdom do garáží, kde je dostatok priestoru aj na státie vozidiel a stojace vozidlá neznemožňujú príjazd ku garážam a naopak v úseku medzi garážami a Masarykovou ulicou je státie dovolené, pričom stojace vozidlá sťažujú majiteľom garáží prístup ku garážam vzhľadom na veľké výtlky a úzku cestu. Mesto Košice na našu žiadosť osadenie dopravného značenia opätovne prehodnotí.

K stiahnutiu