Opravy v Starom Meste pokračujú.


Spoločnými silami s Magistrátom Mesta Košice v Starom Meste sa nám podarilo opraviť niekoľko výtlkov a novovybudovať chodník na Jarnej ulici č.21 – 25.

Veríme, že občania dotknutých ulíc Pajorova, Jarná, Hutnícka, Haviarska, Bocatiova a Strojárenská ocenia odstránenie týchto závad.

Mestská časť Košice – Staré Mesto prispieva k lepšiemu komfortu bývania občanov spomínaných ulíc.

 

K stiahnutiu